15000

تومان

برای یک ماه

 • دانلود نامحدود و رایگان
  مقاله، کتاب، پایان‌نامه لاتین
 • بدون هدیه
 • دسترسی به پایگاه استنادی
  Scopus
  Web of Science
ارتقا عضویت

30000

تومان

برای دو ماه

 • دانلود نامحدود و رایگان
  مقاله، کتاب، پایان‌نامه لاتین
 • همراه ۲،۰۰۰ تومان هدیه
  اعتبار مصرفی
 • دسترسی به پایگاه استنادی
  Scopus
  Web of Science
ارتقا عضویت

45000

تومان

برای سه ماه

 • دانلود نامحدود و رایگان
  مقاله، کتاب، پایان‌نامه لاتین
 • همراه ۴،۰۰۰ تومان هدیه
  اعتبار مصرفی
 • دسترسی به پایگاه استنادی
  Scopus
  Web of Science
ارتقا عضویت

85000

تومان

برای شش ماه

 • دانلود نامحدود و رایگان
  مقاله، کتاب، پایان‌نامه لاتین
 • همراه ۱۰،۰۰۰ تومان هدیه
  اعتبار مصرفی
 • دسترسی به پایگاه استنادی
  Scopus
  Web of Science
ارتقا عضویت

150000

تومان

برای ۱۲ ماه

 • دانلود نامحدود و رایگان
  مقاله، کتاب، پایان‌نامه لاتین
 • همراه ۲۰،۰۰۰ تومان هدیه
  اعتبار مصرفی
 • دسترسی به پایگاه استنادی
  Scopus
  Web of Science
ارتقا عضویت
جدول هزینه خدمات برای کاربران عادی و ویژه
عنوان سرویس کاربر عادی کاربر ویژه
لحظه ثبت سفارش
.. برای بیش از ۹۰٪ سفارشات
همین هزینه کافی است ..
هزینه عمومی کردن
.. برخی از سفارشات با دسترسی سخت
نیاز به عمومی شدن دارند تا توسط سایر کاربران تهیه شوند ..
مقاله isi لاتین 700 تومان رایگان 350 تومان
پایان نامه لاتین : Proquest 1،200 تومان رایگان 750 تومان
کتاب لاتین در آرشیو دانش-گستر : ۷۰۰،۰۰۰ جلد 2،000 تومان رایگان 1،000 تومان
کتاب جدید خارج از آرشیو دانش-گستر 12،000 تومان 6،000 تومان رایگان
مقاله فارسی : Civilica 2،500 تومان 1،500 تومان رایگان
پایگاه های استنادی : Scopus , Web of Science ندارد دارد